Paraguay

Algemene informatie Paraguay

Paraguay staat bekend om de prachtige natuur. Er zijn regenwouden, Nationale parken, rivieren en watervallen. In de bossen van Gran Chaco komen nog enkele zeldzame diersoorten voor zoals de reuzenmiereneter en het navelzwijn. Verder komen er veel vogelsoorten voor waaronder 21 verschillende papengaaisoorten. De bevolking van Paraguay is arm en leeft veelal in krottenwijken. Verder staat het land bekend om de productie van keramiek en de Jezuïtische missieposten in het zuiden van het land (Jezuïeten = rooms-katholieke religieuze orde).

Geschiedenis De eerste Europeanen arriveerden in het begin van de 16e eeuw en stichtten in 1537 Asunción. De stad werd befaamd door het wilde nachtleven en de florerende prostitutie. De stad werd het centrum van een Spaanse koloniale provincie en een centrum voor de missie van de jezuïeten in Zuid-Amerika. Paraguay als zelfstandige staat is ontstaan op 14 mei 1811 toen het zich bevrijdde van de vroegere kolonisator Spanje. In de Drievoudige Alliantie-oorlog (1865-1870) verloor Paraguay twee derde van de mannelijke bevolking en veel van zijn territorium, waarna de economie een halve eeuw stagneerde. In de Chaco-oorlog werden grote economisch belangrijke gebieden op Bolivia veroverd. Tussen 1954 - 1989 werd het land door de militaire dictator Alfredo Stroessner geregeerd. Sindsdien worden er relatief vrije presidentsverkiezingen gehouden.

Geografie Paraguay is naast Bolivia de enige binnenstaat op het westelijk halfrond. Het land is relatief vlak. De hoogste berg is de Cerro Peró (842 meter). Het laagste punt ligt op 46 meter op de plaats waar de Rio Paraguay en Paraná samenkomen. Dit zijn tevens de grootste rivieren van het land. Het grootste gedeelte van het land wordt ingenomen door de Chaco Boreal, onderdeel van de Gran Chaco. Dit savanne-achtige gebied met verschillende boomsoorten omvat meer dan 70% van het territorium van Paraguay, maar er woont slechts 4% van de totale bevolking. Dit komt grotendeels door het klimaat, de zomers zijn er zeer heet met soms temperaturen tot 50 graden Celsius. Lengte landgrenzen: 3995 km (1880 km met Argentinië, 750 km met Bolivia en 1365 km met Brazilië).

Bevolking Paraguayanen zijn voor het grootste deel nazaten van immigranten uit diverse Europese landen, waarbij de nakomelingen van Spaanse, vooral Baskische immigranten overheersen. Hierdoor is Spaans de officiële taal en heeft Paraguay een westerse cultuur. Er is echter ook een minderheid van Guaraní sprekende Amerindianen. Ook het Guaraní is een officiële taal in Paraguay. Daarnaast leven er mennonieten op de Chaco Boreal. In verschillende golven emigreerden zij van de jaren 1920 vanuit Rusland, Canada en Europa naar Paraguay en stichtten er drie verschillende en deels overlappende kolonies in het noordwesten van het land. Zij spreken Duits en kennen een hoge graad van autonomie.

Taal Officiële taal is het Spaans, maar een grote meerderheid van de bevolking spreekt alleen Guaraní.

Religie De grondwet van 1967 garandeert godsdienstvrijheid en erkent het katholicisme als de officiële religie. Van de bevolking is 90% katholiek. Kerkelijke indeling: één aartsbisdom (Asunción, opgericht in 1929, was al sinds 1547 bisschopszetel), acht bisdommen, twee vrije prelaturen en twee apostolische vicariaten. Het aantal protestanten bedraagt ca. 100 000. Zij zijn verdeeld over 14 denominaties, waarvan die van de mennonieten de grootste is.

Politiek De Paraguayaanse regering was zwaar gecentraliseerd tot 1992. In dat jaar trad er een nieuwe wetgeving in werking waarbij de macht gedecentraliseerd werd. De president is zowel staatshoofd als hoofd van de regering en wordt net als de vicepresident eenmaal in de vijf jaar gekozen. Hij benoemt daarop het verdere kabinet van ministers. Paraguay kent in de wetgevende macht een tweekamerparlement. De Senaat (Cámara de Senadores) bestaat uit 45 leden en wordt tegelijk met de president gekozen via een proportioneel systeem. Het Huis van Afgevaardigden (Cámara de Diputados) kent 80 leden en wordt op dezelfde manier samengesteld. Elk van de 17 departementen wordt geleid door een gekozen gouverneur. De huidige president is Federico Franco en is lid van de Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). Op 21 juni 2012 stemde het Huis van Afgevaardigden met 76 stemmen tegen 1 voor een voorstel om tegen president Lugo een afzettingsprocedure te starten. Enkele uren later deelde de Senaat mee dat het proces tegen de president de volgende dag zou beginnen. De dag daarna werd Lugo afgezet, Vicepresident Federico Franco werd benoemd tot zijn opvolger.

Menu Noord en Zuid Amerika

Mijn foto's op Instagram

Enkele willekeurige foto's op deze site

Estádio Nova Forte, Salvador IMG_2019b.jpg IMG_3089b.jpg IMG_0549b IMG_0594b IMG-10430

Copyright 2003 - 2021 by Martijn Mureau, all rights reserved. For use of this website, please refer to the pro-claimer