België

Algemene informatie België

België ligt direct ten zuiden van Nederland, waardoor het land op veel Nederlandse toeristen kan rekenen. België is tevens voor de meeste autovakanties richting Luxemburg, Frankrijk, Spanje en Portugal een belangrijk onderdeel op de route. België bestaat uit een drietal gewesten: Vlaanderen, Wallonië en Brussel. De politieke en economische verschillen tussen vooral Vlaanderen en Wallonië zorgt ervoor dat niet alleen op het gebied van taal er geen eenheid is, maar dat België steeds vaker te maken heeft met tegenstrijdige belangen en inzichten. Het verbaasde dan ook eigenlijk vrijwel niemand dat de formatie van een regering op basis van de verkiezingen op 13 juni 2010 maar liefst anderhalf jaar duurde. Het is erg spijtig om te zien dat een fijn volk als de Belgen meer te maken heeft met tegenstelling dan met verbroedering. Als toerist krijg je er helaas ook steeds vake mee te maken. Hoewel België officieel tweetalig is, maak je steeds vaker mee dat in het Frans/Waalse gedeelte geen Nederlands/Vlaams gesproken wordt. Vooral winkelbedienden en obers in hoofdstad Brussel lijken steeds vaker gewoonweg geen Nederlands te (willen) spreken. België is onder Nederlanders vooral populair voor stedentrips en sportieve vakanties. Voor de natuur en sport trekt men vooral naar de heuvelachtige Ardennen. Voor stedentrips zijn vooral Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Luik en Hasselt in trek. De Vlaamse kust trekt ook een redelijke hoeveelheid Nederlandse toeristen in de zomer, hoewel het aandeel Belgen in badplaatsen zoals Knokke, Oostende en De Panne nog altijd veel groter is.

Taal

Officieel is België drietalig: Vlaams/Nederlands, Waals/Frans en Duits. In de praktijk spreekt men in de noordelijke helft (Vlaanderen) Vlaams, in de zuidelijke helft (Wallonië) Waals en in het uiterste zuidoosten Duits. Veel Vlamingen zijn de Franse taal ook machtig, andersom zie je helaas dat de Walen steeds minder Nederland/Vlaams spreken. In Brussel zie je dat er hoofdzakelijk Frans/Waals gesproken wordt.

Geschiedenis

België werd in de prehistorie bevolkt door verschillende Keltische en Germaanse stammen, waaronder de Menapii, de Morinen, de Nerviërs en de Eburonen onder Ambiorix. In de Romeinse tijd werden de Keltische stammen in het gebied tussen Noordzee, Rijn, Seine en Marne (Zuid-Nederland, België, Noord-Frankrijk en delen van West-Duitsland) samen aangeduid met het woord Belgae. Hun woongebied Gallia Belgica maakte deel uit van het Romeinse Rijk en viel uiteen in een aantal feodale staten tijdens de Middeleeuwen.

Het grote Frankische Rijk na Karel de Grote werd verdeeld tussen Frankrijk en het Duitse Rijk. De Schelde gold als grens tussen de beide rijken. Een gebied waarin het huidige België lag, kwam uiteindelijk in handen van de Habsburgers in de 15e eeuw (zie Habsburgse Nederlanden) en werd in 1795 overgenomen door de Fransen. Doorheen de geschiedenis is het dikwijls de plaats geweest waar de Europese mogendheden hun oorlogen uitvochten. Het gebied werd daarom soms 'het slagveld van Europa' genoemd. Na de nederlaag van Napoleon te Waterloo in 1815 ging het land op in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, een grotere bufferstaat tegen het onrustige en revolutionaire Frankrijk.

Met de Belgische Revolutie van 1830 scheidde België zich af en werd een constitutionele monarchie. De wapenspreuk van België luidt Eendracht maakt macht. Deze eendracht sloeg in 1830 op de vereniging van de negen provinciën. De negen provinciewapens zijn dan ook vertegenwoordigd in het wapenschild van het land. Op 18 oktober 1908 verwierf België Belgisch Congo als kolonie. Daarvoor was Kongo Vrijstaat het persoonlijk bezit van koning Leopold II geweest.

België werd in de Eerste Wereldoorlog bijna helemaal bezet door Duitsland. Enkel een klein gebied achter de IJzer in West-Vlaanderen, waar koning Albert I zijn troepen aanvoerde, bleef onder geallieerde controle. Tijdens de Tweede Wereldoorlog capituleerde koning Leopold III na de Achttiendaagse veldtocht en werd heel het land bezet. In september 1944 werd het grootste deel van België door de geallieerden bevrijd. Na deze oorlog leidde de capitulatie door koning Leopold III tot de koningskwestie, waarbij zijn broer prins Karel als regent fungeerde tot Leopold III in 1951 de macht overdroeg aan zijn zoon Boudewijn, die toen 21 was. Op 9 augustus 1993 werd Albert II koning der Belgen. Op 21 juli 2013 deed Albert II vrijwillig afstand van de troon, hetgeen een unicum was in de geschiedenis van de Belgische monarchie. Zodoende werd Filip de zevende koning der Belgen.

Etymologie

De naam Belgica werd voor het eerst vermeld door Julius Caesar. Hij duidde met Belgica een gebied aan in Noord-Frankrijk, België, Zuid-Nederland, Luxemburg en Zuidwest-Duitsland tot aan de Rijn. Het latere België kreeg na de val van het Romeinse Rijk een andere bevolkingssamenstelling dan in Caesars tijd. In Belgica woonden de Belgae, die het eerst worden beschreven in Caesars Commentarii de bello Gallico. Er leefden in die tijd ook Belgae en aanverwante stammen (zoals Catuvellauni en Trinovantes) in Zuidoost-Britannia.

De naam "Belgae" is mogelijk afkomstig van het voor-Keltisch woord belo, wat "helder", "wit", "schijnend" of "glanzend" betekent. In dat geval is "Belgae" verwant aan het Engelse woord bale (zoals in "bale-fire"), het Angelsaksische bael, het Litouwse baltas (zoals in "Baltisch"), het Slavische belo/bilo/bjelo/…, (zoals in Belarus) en de stadsnamen Beograd, Biograd, Bjelovar. Ook de Gallische godennamen Belenos ("De Heldere") en Belisama (waarschijnlijk van dezelfde godheid; oorspronkelijk van belo-nos = "onze schijnende") komen mogelijk van dezelfde bron.

Een andere voorgestelde etymologie van de naam Belga(e): bel is een Indo-Europees woord voor "rond" of "opgeblazen object", zoals in de figuurlijke betekenis van "balg": cirkel, leger, alliantie, enzovoort. Het affix -ga is het Gallisch voor "man" of "krijger". Bel-gae zou dan betekenen: "mannen van de alliantie". De oorsprong van het woord zou dan Gallisch zijn. Deze betekenis zou dan passen bij de omschrijving van Caesar. Een andere uitleg van dezelfde woordstam zou volgens Pokorny zijn zoals in "gebelgd" en "verbolgen", dus een verwijzing naar de lichtgeraaktheid van de oude Belgen die om de geringste aanleiding met elkaar oorlog voerden.

Staatsstructuur

Na een revolutionaire opstand heeft België zich op 4 oktober 1830 onafhankelijk gemaakt van Nederland. Een poging om opnieuw aan te sluiten bij Frankrijk mislukte, (zie rattachisme). België koos voor onafhankelijkheid met een koning aan het hoofd. België is de enige erfelijke constitutionele volksmonarchie ter wereld met aan het hoofd de Koning der Belgen. Dit werd, onder Engelse druk, een Duitse vorst die verwant was aan het Britse koningshuis, Leopold van Saksen-Coburg-Gotha. Zijn zoon Leopold II die de kolonie Belgisch Congo schonk aan België, koning-ridder Albert, de in de koningskwestie omstreden Leopold III, de bij de bevolking geliefde Boudewijn en vervolgens diens broer, koning Albert II. In 2013 werd Filip de zevende koning der Belgen. België is sinds eind 20ste eeuw een federaal land en een constitutionele monarchie met aan het hoofd een koning die formeel weinig politieke macht bezit, maar in de praktijk genoeg ervaring kan opbouwen om informeel politieke invloed uit te oefenen. België bestaat als federale staat uit verschillende gemeenschappen en gewesten die naast de federale regering een eigen regering hebben. De Grondwet beschrijft België op de volgende wijze:

  • in Art. 1 zegt dat België een federale Staat is, samengesteld uit de gemeenschappen en de gewesten.
  • in Art. 2 dat België drie gemeenschappen omvat: de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap,
  • in Art. 3 dat België drie gewesten omvat: het Vlaams Gewest (waarin vooral Nederlandstaligen wonen, met in bepaalde gemeenten faciliteiten voor Franstaligen), het Waals Gewest (waarin vooral Franstaligen en de Duitstalige gemeenschap wonen, in bepaalde gemeenten faciliteiten voor de Nederlandstaligen) en het tweetalige Brussels Hoofdstedelijk Gewest (waarin het Nederlands en het Frans wettelijk gelijkwaardig zijn),
  • in Art. 4 dat België vier taalgebieden omvat: het Nederlandse taalgebied, het Franse taalgebied, het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en het Duitse taalgebied.

Geografie

Het gebied van België bestaat uit twee delen: laagland, dat behoort tot de kustvlakte van de Noordzee in het noorden; en het plateau van de Ardennen in het zuiden. Deze tweedeling heeft een geologische oorsprong. In de Ardennen liggen harde gesteenten van hoge ouderdom (Paleozoïcum) aan het oppervlak, waarin rivieren zich diep hebben ingesneden. In Vlaanderen bestaat de ondiepe ondergrond net als in Nederland en grote delen van Noord-Duitsland uit ongeconsolideerde sedimentaire gesteenten uit het Tertiair en Kwartair. In Vlaanderen was de bodem op vele plaatsen vroeger moerassig, maar hij is door de mens tot wateringen gedraineerd. De rivieren Maas, Schelde en IJzer hebben een groot deel van hun stroomgebied in België liggen. In het uiterste oosten van het land ligt in de provincies Luik en Luxemburg ook een gebied dat toebehoort aan het stroomgebied van de Rijn (via de Moezel), in het zuiden van de provincie Henegouwen een klein gebied dat tot het stroomgebied van de Seine behoort (via de Oise). België heeft een kustlijn van 66,6 km. Als men rekening houdt met de uitstulping van de haven van Zeebrugge bekomt men een lengte van 72,3 km.

Natuur

21,4 procent van het oppervlak van het land is bedekt met bos, hoofdzakelijk in Wallonië. In Vlaanderen bevinden zich buiten de steden en industriegebieden vooral landbouwzones met daarnaast nog bossen vooral in de Kempen (ten oosten van de stad Antwerpen en Noord-Limburg). Belangrijke bossen in Brabant zijn het Hallerbos, het Zoniënwoud bij Brussel en het Heverleebos en het Meerdaalwoud bij Leuven. De totale bosoppervlakte in Vlaanderen bedraagt 146.381 hectare en er ligt 22.135 hectare park beheerd door gemeenten en steden.

In de Ardennen is de natuur uitgestrekt, omdat de bevolkingsdichtheid er lager ligt dan in Vlaanderen. Een derde van de oppervlakte van Wallonië is bebost en dat oppervlak wordt ook alsmaar groter. Een groot deel van dat bos bestaat echter uit dennenbossen die weinig natuurwaarde bezitten.

Een van de meest ongerepte stukjes natuur van België zijn de Hoge Venen. Door het strenge klimaat, de vele neerslag en de strenge, lange winters komen daar zeldzame plantensoorten voor, die ook typisch zijn voor bergstreken of voor Noord-Europa. De bijzondere flora in de Hoge Venen is echter bedreigd door de opwarming van het klimaat.

Klimaat

België heeft een gematigd zeeklimaat. De gemiddelde temperatuur in België is 11,2 °C, maar er zijn verschillen op te tekenen per regio. Die temperatuur komt, doordat de warme Golfstroom in de Atlantische Oceaan ook de Noordzee verwarmt. Daardoor wordt het in de winter gemiddeld niet kouder dan 5 °C. De laagste temperatuur wordt laat in de winter bereikt, omdat dan het water is afgekoeld. Verder heeft het weer een sterk wisselvallig karakter.

Culinair en drank

België is beroemd voor zijn goede keuken en Belgen gaan regelmatig op restaurant. In elk dorpje of kleine stad zal je gemakkelijk een restaurant, taverne of brasserie vinden. De Belgische keuken leunt het dichtst aan bij de Franse keuken. België is een land dat begrijpt waarover eten gaat en kan een gastronomisch paradijs zijn. Het is onmogelijk om je gading niet te vinden, in elke taverne of brasserie, zelfs in vele cafés kan je eten. Voor de duurdere aangelegenheden heb je vele restaurants. Eten is namelijk meer dan voedsel consumeren, het is voor Belgen ook een zeer sociale gebeurtenis.

Eten in een café serveren is echter mogelijk een truc van de uitbater om minder kopzorgen te hebben. Na enkele schandalen zijn de gezondheidsregels voor een restaurant erg streng, maar een café dat een "snack" serveert valt daar officieel niet onder, zodoende. Dit geldt ook voor sommige danig uit de hand gelopen frituren, die duidelijk een restaurant hadden willen zijn, maar de lange omweg nemen. Ook de Belgen zelf vinden dit eerder iets voor noodgevallen en/of studenten, dus algemeen geldt dat je wat betreft smaak en kwaliteit beter op zoek gaat naar een "echt" restaurant. Dat sommige restaurants tijdens rustige periodes hun gasten toelaten enkel iets te drinken, en/of zeer lichte maaltijden serveren, maakt het er niet overzichtelijker op. Desondanks is het onderscheid meestal wel duidelijk (door de prijzen, menukaart en sfeer).

Als je niet weet waar eten kan je altijd raad vragen aan lokale mensen of aan de hoteluitbater. Belgische restaurants hanteren geen ronselaars, laat staan betaalde locals die zogenaamd onpartijdig advies geven — dus van de goeie raad kan je normaal wel op aan.

Voor elk budget is er iets voorzien, van goedkoop tot zeer duur. Vaak is het wel zo dat de maaltijd zelf relatief redelijk is, maar dat de drank bij de maaltijd vrij snel aantikt, en dit niet alleen voor wijnen e.d. maar ook bijvoorbeeld frisdrank.

België heeft een enorm grote verscheidenheid aan bieren. Wat de wijn is voor Frankrijk is het bier voor België. Een café met een aanbod van 20 verschillende soorten bieren is vrij normaal, in sommige kan je er tweehonderd vinden! De meest bekende bieren zijn : Stella Artois (pilsbier), Duvel (blond bier, niet te verwarren met duivelsbier), Leffe, Jupiler, Hoegaarden, Palm en Maes Pils. Een speciale vermelding krijgen de trappistenbieren die enkel deze naam mogen dragen onder strikte voorwaarden, waaronder dat het wel degelijk om ambachtelijk werk van trappisten gaat, en geen marketingstunt. De zes bieren zijn West-Vleteren (Blond, acht en twaalf), Westmalle (Extra, Dubbel en Trippel), Achel (Blond 5 en 8, Bruin 5 en 8, Extra Bruin), Orval (Orval en Orval Vert), Rochefort (Zes, Acht en tien) en Chimay (Dorée, Witte, Blauwe en Rode). Het respect voor de achterliggende traditie is dermate groot dat niet zo lang geleden het land in rep en roer stond omdat een abdij gewag maakte van het veranderen van bron voor hun water; er is ook een Nederlands Trappistenbier, La Trappe Koningshoeve.

Vervolgens zijn er de tripels die niet mogen verward worden met de trappistenbieren. Het begrip tripel is nergens vastgelegd maar de brouwers hanteren een ongeschreven regel dat een tripel een blond bier is van hoge gisting met hergisting op fles. Het hoge alcoholgehalte wordt verkregen door chaptalisatie, toevoegen van suikers die tijdens de gisting worden omgezet in alcohol en koolzuurgas. Enkele belangrijke tripels zijn: Tripel Karmeliet - Petrus Gouden Tripel - St Bernardus Tripel - Affligem Tripel - Saint Feuillien Triple - Bornem Tripel - Gouden Carolus Tripel - Maredsous Tripel 10° - Corsendonk Agnus en Grimbergen Goud.

Al jaren zijn de Belgische bieren goed vertegenwoordigd op internationale bierwedstrijden. Winnaars van beste bier ter wereld zijn bv. Delirium Tremens, of recent nog West-Vleteren wat tot ongenoegen van de vaste klanten een ware stormloop veroorzaakte, letterlijk aan de poort van de abdij.

Voor de zoetbekken is er ook kriekbier (Liefmans, Mort Subite) en bijvoorbeeld Kasteelbier. Vele bieren hebben de laatste twintig jaar een verschuiving meegemaakt naar zoete smaken. Een tegenhanger van de zoete tendens is het traditionele gebrouwen lambiek en kriekbier van brouwerij Cantillon of Drie Fonteinen. Ben je nu verward? Inderdaad, kriekbier is van oorsprong een zuur bier en is later verzoet omdat de mensen op café steeds een klontje suiker bijvoegen. De zoete varianten kunnen op gebied van suikergehalte gerust de vergelijking met frisdranken zoals cola en ice-tea doorstaan.

Overal in het land kan je lokale bieren vinden die je enkel in die streek kan proeven. Zo is bijvoorbeeld Sint Idesbald niet gemakkelijk om te vinden maar wel een zeer sterke aanrader. Sommige speciale bieren, zoals West-Vleteren, mogen zelfs niet op café worden verkocht. Plaatsen die zich specialiseren in werk voor fijnproevers hebben er meestal wel enkele op voorraad, soms staan ze zelfs gewoon op de kaart, maar dit betekent toch dat het soms even zoeken is.

Brouwerij De Landtsheer in Buggenhout heeft met zijn Malheur 12 de gouden medaille gekregen in de categorie Belgian Style Dubbel. Het bier is uitgeroepen tot beste bruine bier van Europa. Het is een vol en rond bruin bier met bruin schuim met een zweem van koffiebitter noten en honing afkomstig van de kandijsuiker.

In de eindejaarsperiode worden er ook gelegenheidsbieren uitgebracht zoals Bush Noel, Stille Nacht, Dobbele Palm, en Hoegaarden Spécial.

Voltage

De spanning van het Belgische elektriciteitsnet bedraagt 230V AC met een frequentie van 50Hz en is gelijk voor gans België. De Belgische stroomvoorziening is zeer betrouwbaar, er zijn zelden stroomstoringen. Overal is er een goede en uitgebreide stroomvoorziening, plaatsen zonder stroomvoorziening komen praktisch niet voor in België. Geaarde stopcontacten zijn niet van het CEE-7/4-type (met randaarde, zoals in Nederland en Duitsland), maar van het CEE-7/7-type (met aardpen, zoals in Frankrijk). Hierdoor passen Nederlandse stekkers vaak niet in een Belgisch stopcontact - andersom wel. Ongeaarde CEE 7/16 "Europlug"-stekkers passen uiteraard ook.

Extra om op te letten

  • Mocht je de Ardennen bezoeken: in het jachtseizoen zijn verschillende wandelpaden, mtb-routes en andere bospaden niet toegankelijk omdat er op dat moment geschoten wordt. Dit wordt echter duidelijk aangegeven door de borden aan het begin van het bos.
  • Belgen zijn over het algemeen bescheiden mensen die veel waarde hechten aan correcte omgangsvormen. De directe Hollandse benadering wordt niet altijd gewaardeerd.

Mijn tips en adviezen

Tekst

Menu Europa

Mijn foto's op Instagram

Enkele willekeurige foto's op deze site

DSC01089.jpg IMG_7608b.jpg IMG_5639b.jpg IMG_2419b The old and iconic East Stand of Roots Hall IMG_2221b

Copyright 2003 - 2021 by Martijn Mureau, all rights reserved. For use of this website, please refer to the pro-claimer