Beklimming toren Kathedraal van Antwerpen

Torenbeklimming Kathedraal van Antwerpen

Een heerlijk briesje waait langs mijn gezicht heen. Hier, op 92 meter hoogte, kijk ik vanaf de Kathedraal van Antwerpen naar beneden. Het lijkt net op Madurodam. Beneden staan kleine huisjes en krioelen kleine stipjes mensen door de kleine straatjes. Voor me ligt de prachtige kromming van de Schelde, met op de achtergrond de kenmerkend saaie architectuur van Linkeroever. 515 treden heeft het me gekost. Een flinke conditietraining, die het uiteindelijk absoluut de moeite waard is geweest.

De Kathedraal van Antwerpen: de geschiedenis

De Kathedraal van Antwerpen is een gotische kruiskerk die werd gebouwd tussen 1352 en 1521. Nadat het koor in 1415 werd voltooid, werden het schip, het dwarsschip en het westelijke torenfront gebouwd. Het schip werd in 1487 voltooid, aan het dwarsschip werd tot 1495 gewerkt. Daarna werd nog jarenlang aan de westelijke torens en de vieringtoren gewerkt.

Een megalomaan plan tot uitbreiding

In 1521 werd begonnen met de vergroting van de kathedraal, die een groter schip zou krijgen. Om plaats te maken voor deze uitbreiding moest alles ten zuiden van de huidige kathedraal afgebroken worden, de huidige hoofdbeuk zelf zou dan als een zijbeuk fungeren. Men plande ook de Zuidertoren af te breken, wat meteen verklaart waarom deze nooit werd afgewerkt.

Verder dan de basis van het nieuwe koor en schip is men nooit geraakt, zoals te zien is op het stadsplan van Vergilius Bononiensis uit 1565. In 1533 brak er namelijk een grote brand uit in de kathedraal, die veel schade aanrichtte. De herstellingswerkzaamheden trokken veel mankracht en middelen naar zich toe, waardoor de uitbreiding gestaakt moest worden. Daarnaast won het protestantisme terrein, waardoor in de decennia daarna de inkomsten van de kerk drastisch daalden. De plannen voor de vergroting werden definitief opgeborgen. Op 92 meter hoogte kun je vanaf de noordelijke toren nog steeds de grondwerken van de geplande uitbreiding zien aan de vorm van het stratenplan (Lijnwaadmarkt, Melkmarkt, Sint-Pieterstraat).

De Noordelijke Toren van de kathedraal

De kerk wordt tot de hoogtepunten van de Brabantse gotiek gerekend. De Kathedraal van Antwerpen is onder andere ook bekend geworden door zijn indrukwekkende westgevel met zijn timpaan, dat het Laatste Oordeel weergeeft. Het was ooit de bedoeling twee grote torens te bouwen, door de uitbreidingsplannen en het gebrek aan geld is allen de Noordelijke Toren gebouwd. Deze toren is 123 meter hoog en is (sinds de sloop van de Sint-Lambertuskathedraal van Luik in 1794) de hoogste kerktoren van België en Nederland.

In de noordelijke toren bevinden zich de luidklokken en de beiaard. Er zijn 515 treden in deze toren, maar daarboven zijn nog trappen die alleen voor personeel toegankelijk zijn. De toren is elke woensdag van april tot september te bezoeken onder leiding van de officiële gidsen. Saillant detail: Deze toren werd gefinancierd door de stad Antwerpen. De toren valt daarmee nog steeds onder het stadsbestuur en niet onder het kerkbestuur. De gids die onze rondleiding gaf, grapte dat de toren eigenlijk het Belfort van Antwerpen is en daarmee het hoogste Belfort van de wereld moet zijn.

Vanaf de toren heb je dus een prachtig overzicht over de stad en de omgeving. Plaatjes zeggen meer dan 1000 woorden, dus veel plezier met onderstaande foto’s!

Foto’s vanaf de toren van de Kathedraal van Antwerpen


Gedeeltes van de tekst in het geschiedenis stuk zijn afkomstig van Wikipedia

Copyright 2003 - 2021 by Martijn Mureau, all rights reserved. For use of this website, please refer to the pro-claimer