Interview Roelant Oltmans (2000)

Roelant Oltmans

Anderhalf jaar geleden maakte hij de overstap van het hockey naar het betaalde voetbal. Veel mensen trokken hun wenkbrauwen hierbij op. De succesvolle Roelant Oltmans, die in het hockey alles heeft gewonnen wat er maar te winnen valt, werd Algemeen Directeur van NAC. In deze anderhalf jaar tijd heeft hij bij NAC bepaalde positieve werkzaamheden uitgevoerd. Een terugblik en een vooruitblik op de werkzaamheden van Oltmans en de toekomst van NAC.

U bent zeer lange tijd werkzaam geweest bij de hockeybond. Wat waren uw werkzaamheden en hoe vond u deze werkzaamheden?

Bij de hockeybond ben ik 9 jaar bondscoach geweest, waarvan 6 jaar van de mannen. Naast deze functie was ik verantwoordelijk voor de opbouw van de vertegenwoordigende elftallen. Uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat de elftallen dezelfde basis hadden waarin ze speelden en dat er op dezelfde vlakken aandacht werd besteedt aan de ontwikkeling van spelers. Vervolgens heb ik samen met andere mensen heel veel aandacht besteedt aan de ontwikkeling van videoanalyses, waarvan ik denk dat deze analyses tot nu toe de beste in het hockey zijn. Een van de leukste taken ervan was dat je een plan neerlegde, de verschillende neuzen dezelfde kant op liet draaien en met zijn allen de doelstellingen van dat plan haalde. Ook heb ik vele successen gekend met het hockeyelftal. We hebben de Champions Trophy, de Olympische Spelen en het Wereldkampioenschap gewonnen. Wat dat betreft zijn we redelijk succesvol geweest. Ik vond het een hele fantastische tijd.

En op een gegeven moment kwam NAC. Hoe bent u in contact met NAC gekomen? Hoe keek u tegen NAC aan?

Ik kreeg een telefoontje dat men met mij wilde praten, waarover wist ik helemaal niet. Ik had toentertijd ook nog contacten met een andere voetbalorganisatie, maar welke organisatie doet er niet toe. Ik heb daarna een gesprek met meneer Peek gehad. Mijn schoonfamilie komt uit Breda en iedere keer als NAC op TV was dan riepen mijn kinderen naar mijn vrouw “Mama! Kom snel, NAC is op TV!”. Ik had dus al een binding met de club door mijn vrouw. Op een gegeven moment moest ik een keuze maken en ik heb toen gekozen voor NAC. Mijn beslissing sloeg bij de hockeybond in als een bom. Ik had een contract tot na de spelen van deze zomer en ik was mezelf al voor aan het bereiden voor deze spelen. Toen ik mijn beslissing bekend maakte had iedereen bij de hockeybond 2 gedachten. Men gunde het mij heel erg en begreep mijn beslissing ook, maar men vond ook dat we gezamenlijk bezig waren voor die spelen en dat we een grote kans hadden om de medaille te halen. Men zou het fijn vinden als ik daar ook bij zou zijn.

Maar u besloot toch de overstap naar NAC te maken. Werd het beeld dat u van NAC had bevestigd? Hoe is de omschakeling van het hockey naar het voetbal u bevallen? Op veel gebieden verschillen deze sporten van elkaar.

Meestal vorm je een beeld aan de hand van de gesprekken. Toen ik binnenkwam was het minder rooskleuriger dan dat ik dacht. Een club als NAC wordt primair bekeken vanuit het vlaggenschip; het eerste elftal. Men gaat er vanuit dat als het slecht gaat met het eerste elftal, dat het dan ook slecht gaat met de club en als het goed gaat met het eerste elftal dat het dan goed gaat met de club. Dit is dus niet zo. Vorig seizoen had je echter een wisseling in de organisatie, waardoor er wat onrust binnen NAC was. Daarnaast had je een elftal op het veld staan wat heel erg onder zijn kunnen speelde. Mede door deze factoren zijn we waar we nu zijn; de totodivisie. Toen was er dus echt werk aan de winkel. We hebben toen als doelstelling gekozen om binnen 1 jaar weer terug op het hoogste niveau te komen. De laatste wedstrijden zullen we kijken of dat gelukt is.
De omschakeling van het hockey naar het voetbal… Voordat je die omschakeling maakt weet je dat je met een aantal verschillende facetten te maken krijgt. Iedereen weet wel waar het hockey en het voetbal van verschillen. Het financieel gedeelte bij het voetbal is veel groter. Af en toe is het financiële gedeelte te overheersend in verschillende zaken. Ik heb de omschakeling naar het voetbal eigenlijk niet als een probleem ervaren, ik zag het meer als een nieuwe dimensie in mijn ontwikkeling.

Hoe verliep uw eerste half jaar bij NAC?

Het eerste half jaar bij NAC zag ik als een soort leerproces. Ik liep onder andere met meneer Peek mee, die mij begeleidde en adviseerde omtrent allerlei dingen. Nog steeds heb ik regelmatig contact met meneer Peek, het zou zonde en stom zijn om zo iemand met zoveel ervaring zomaar ter zijde te schuiven. Hij heeft ook heel veel voor de club betekend. Daarnaast kwam ik ook uit een situatie waar ik alleen maar successen gewend was. Ik moest dus hierin een omschakeling maken. Die “negatieve” situatie had ook zijn neerslag op alles en iedereen wat maar met de club te maken had, niet op het veld, maar ook hier intern dat men elkaar bijna in de haren vloog. Je merkte ook bij de supporters dat men zeer negatief was, zo ook in De Rat. Jullie schreven vorig seizoen heel erg negatief. Als je kijkt hoe De Rat nu is dan vind ik het een boekje waar veel humor in staat, maar waar ook serieuze dingen in staan. Ik noemde eerst die negatieve situatie, daarnaast moest de club ook veranderen. Je moet niet de illusie hebben dat zoiets binnen een paar weken kan gebeuren. Je moet zoiets geleidelijk aan doen. Je moet er een draagvlak voor creëren en je moet de neuzen dezelfde kant op laten draaien.

Waar bent u dit seizoen zoal mee bezig? Er zijn dit seizoen nog al wat probleempjes of problemen geweest. Hoe kijkt u hier achteraf op terug?

Dit jaar ben ik veel meer bezig met het opbouwen van een aantal waarden. Vooral als het wat beter gaat dan ga je nadenken over de toekomst van NAC. Hoe ziet die toekomst eruit? Wat zijn de essentiële punten erin? Kunnen we die verwezenlijken? Zo ja, op welke manier kunnen we die verwezenlijken? Daar heb ik dit seizoen mede over nagedacht. Op welk niveau moet NAC spelen, in ieder geval niet op het niveau waar we nu spelen. We hebben gekeken op wat voor termijn NAC een rol kan gaan spelen in het betaalde voetbal. Van daaruit hebben we een lange termijn planning gemaakt. Ook hadden we dit seizoen een hele moeilijke aanvangsfase. De eerste 10 wedstrijden hadden we 3 nederlagen. Toen hebben we ook alles met elkaar kortgesloten en gezegd wat we precies wilden.

Daarnaast hadden we ook nog wat probleempjes dit seizoen. Het Storms-verhaal noem ik maar een storm in een glas water. Als hij op zo’n manier te werk gaat, terwijl dat er met andere partijen duidelijke afspraken zijn gemaakt, dan ben je niet goed bezig. Als je echter praat over dat half 8 verhaal dan is dat best wel jammer. We hebben ervoor geknokt om alle thuiswedstrijden om half 8 te hebben. De clubs uit de Toto-divisie hadden begrip voor ons standpunt en ze toonden respect voor de manier waarop we voor de supporters opkwamen, maar het bleek dat we er ook andere clubs mee in de vingers sneden. Voor het collectief was het niet verantwoord om eraan vast te houden. Daarnaast had je ook nog te maken met SBS die geen NAC-wedstrijden wilde uitzenden. Door dit standpunt van SBS is NAC niet op TV geweest en zou NAC ook niet op TV gekomen zijn. We hebben toen besloten om naar 19.00 uur te gaan. Je moet gewoon rekening houden met allerlei geledingen binnen de club. De supporters zijn een belangrijke groep, maar de sponsors zijn ook belangrijk. Zij steken veel geld in de club en willen er ook wat terug voor zien. We willen allemaal een keer hebben, om maar een voorbeeld te noemen, dat NAC Europees speelt. Om dat te bewerkstelligen heb je gewoonweg sponsors nodig.

De eerste indicaties dat het niet goed zat tussen Zwamborn en de spelersgroep kreeg ik vorig jaar. We hebben er toen ook alles aan gedaan om die verstandhouding te verbeteren. Na gesprekken met beiden partijen dacht ik dat dit de wereld uit geholpen was, ik had er een punt achter gezet. Met heel veel conflicten is het echter zo dat men er een punt of een komma achter zet. Helaas was de eerder genoemde punt een komma. Het risico van zo een komma is dat het conflict in een later stadium kan escaleren. Daarom hebben we een verantwoordelijkheid genomen om niet met Zwamborn door te gaan. Het belangrijkste draagvlak, een goed contact met de spelersgroep, ontbrak en we hebben dit intern met hem besproken. Daarna hebben we besloten om niet met elkaar door te gaan.

Maar bepaalde spelers lieten zich in de media wel uit over bepaalde zaken binnen NAC. Wat is uw mening daarover?

Je moet sowieso zorgvuldig zijn met hetgeen wat je naar buiten brengt. Dat geldt voor een club, maar dat geldt ook voor een speler. Het allerbelangrijkste is dat de kritiek eerst intern geuit wordt. Ik vind het zwak dat men achteraf extern kritiek uit, terwijl men de mogelijkheid had om de kritiek intern te uiten. Ik moet wel zeggen dat er voor Excelsior een signaal is afgegeven door bepaalde spelers. Dan krijg je de wedstrijd tegen Excelsior die je verliest en dan komen de emoties bovendrijven. Spelers zeggen dan dingen die in de openbaarheid komen.

Het stuk in de VI is een stuk dat volgens mij een verkeerde beeld van de werkelijkheid weergeeft. Met dat soort stukken laat men een speler een verhaaltje vertellen, waar men een paar stukken uitpakt. Dat heeft men ook gedaan, men pakte de stukken eruit die schokkend waren en waar men een leuk verhaal om heen kon breien. Ik vind het aan de andere kant ook de verantwoordelijkheid van de speler. Hij weet wat hij wel en niet moet zeggen, daarvoor is hij een professional.

Daarnaast wil ik nog even iets zeggen over Jan Rab. Sommige supporters denken dat hij “vriendjes” van hem wil binnenhalen. Dit verwijs ik naar het rijk der fabelen. Zo zou Jan Versleijen een vriend van Jan Rab zijn. Rab heeft echter maar 1 keer met Versleijen gesproken. Dit was om te kijken of Versleijen interesse had in de baan als docent bij de KNVB. Het beeld dat Rab alleen maar “vriendjes” binnen wil halen is nonsens. Voor mij en voor Rab staat het belang van NAC voorop. Niet het belang van een individu.

Hoe staat het eigenlijk financieel met NAC? Zijn de schulden weggewerkt? Hoeveel zal de begroting voor het volgend seizoen bedragen? Hoe denkt u dit te bewerkstelligen?

Bijna elke betaald voetbalorganisatie zit met financiële problemen. NAC heeft deze, zoals bekend, ook gehad. Door de verkoop van het stadion aan NAC Investments hebben we deze financiële problemen kunnen compenseren. De opbrengst van deze verkoop heeft NAC ongeveer 10 miljoen in het laatje gebracht, maar je moet me daar niet op vastpinnen. Ik denk dat we op het einde van de rit rond de nullijn zitten, dat betekent geen schulden. Dus dat betekent dat we eigenlijk nog zo krap zitten dat we geen extra investeringen kunnen doen om nieuwe spelers aan te trekken.

We hebben nu een plan liggen waarin staat dat NAC binnen een paar jaar op een begroting van 35 miljoen gulden moet zitten. Voor volgend seizoen verhogen we onze begroting naar ongeveer 20 miljoen gulden. Dit willen we bewerkstelligen door de bijdragen van sponsors en supporters te verhogen. Een seizoenskaart voor Vak G of B-side zal bijvoorbeeld 295 gulden gaan kosten. Naast deze verhoging zijn we met nieuwe sponsors in onderhandeling, waar we waarschijnlijk over 2 weken afrondende gesprekken mee hebben.

Hoe kijkt u tegen activiteiten die door supporters georganiseerd worden?

Heel veel supportersactiviteiten zijn heel erg positief voor NAC. Ik merk dat er bij NAC onder een groep supporters een grote bereidheid is om zich in te zetten voor de club, deze mensen zijn heel belangrijk voor NAC. Het mooiste vind ik dat het echt uit het hart van deze mensen komt, niet vanuit andere belangen. Je hebt zo een verfploeg die iedere vrijdag loopt te schilderen. Helaas kan dat nu niet vanwege een verfplan dat ingediend moest worden, maar op een zeer korte termijn zullen we met alle betrokkenen partijen om de tafel gaan zitten. Daarnaast heb je ook De Rat, mensen die zich inzetten op de B-Side en Vak G, voor de Geel-Zwart en De Tribune en de Supportersraad. De ontwikkeling van deze raad vind ik een positief iets. De SR is dit seizoen al herhaaldelijk met zeer goede en uitvoerbare ideeën gekomen. Toch denk ik dat het verstandiger zou zijn als de SR samengaat met de Supportersvereniging. Dit om de reden dat de SR en de SV veel overlappende vlakken met elkaar hebben. In het begin had ik vooral het gevoel dat de SR en de SV niet optimaal met elkaar konden samenwerken. Ik denk dat men nu begrip en respect begint te tonen voor elkaars werk. Ook denk ik dat mensen die de SR actief ondersteunen ook lid zijn van de SV. Daarnaast zullen we proberen om supportersactiviteiten altijd te ondersteunen. We kunnen niet zomaar beslissen of we een activiteit steunen. De mensen die dit willen doen kunnen naar ons komen, een plan indienen. We toetsen dit plan aan bepaalde criteria en reglementen. Als het plan aan deze criteria voldoet dan gaan we met de betrokkenen om de tafel zitten en kijken hoe we ze kunnen ondersteunen.

Een paar weken geleden presenteerde u een beleidsplan waarin staat dat NAC naar een begroting van 35 miljoen gulden moet. Hoe denkt u aan die 35 miljoen gulden te komen?

Ik weet dat je op het moment dat je het uitspreekt dat het een heel absoluut getal is, waar iedereen naar kijkt. Die 35 miljoen gaan we in een periode van 4 jaar realiseren. Die begroting willen we tot stand brengen door de recettes en de bijdragen van de sponsors te gaan verhogen en door ons meer toe te gaan leggen op de media en merchandise. We besteden nu bepaalde werkzaamheden uit, deze werkzaamheden nemen we in eigen hand. Zo besteden we bijvoorbeeld het drukken en verkoop van het programmaboekje uit, dit nemen we in eigen beheer en dan hopen we er meer geld aan over te houden. Daarnaast zullen we ons ook meer gaan toeleggen op media-activiteiten. Dankzij deze activiteiten zal het voor een sponsor interessanter worden om voor NAC te kiezen. De merchandise willen we ook in eigen beheer gaan nemen. Wij vinden dat de supporters de laatste jaren niet zo verwend zijn geweest wat betreft NAC-artikelen. We kunnen bijvoorbeeld merchandise gaan ontwerpen in samenwerking met supporters. De merchandise zal ondergebracht worden in een aparte BV, dus ik kan daar op dit moment niet al te veel over zeggen. Dit alles doen we overigens in samenwerking met NAC Investments, want zij investeren in de club.

Een ander onderdeel uit uw presentatie was het verbeteren van de jeugdopleiding. Hoe denkt NAC dit gaan te bewerkstelligen?

De KNVB heeft elke club op jeugdopleiding doorgelicht. De KNVB heeft een rapport opgesteld en dit naar clubs doorgestuurd. In dit rapport komt NAC er niet zo slecht uit, maar ik denk dat er nog wel een paar verbeterpunten zijn. Primair gaat het om de trainingsfaciliteiten. Die waren bij ons onvoldoende, zodat wij ervoor gekozen hebben om de jeugdopleiding aan de Kwakkelhutstraat te vestigen. Met deze nieuwe faciliteiten centreren we de jeugdopleiding daar en hopen we de jeugdopleiding te verbeteren. Het voordeel van het nieuwe trainingcomplex zijn de faciliteiten, maar ook het feit dat er een grote scholengemeenschap zit. Hier kunnen we onze spelers in onder brengen en in samenspraak met deze school een trainingsprogramma opstellen. Zo zouden we bijvoorbeeld 2 keer op een dag kunnen trainen in plaats van 1 keer. Vervolgens zit je ook met kwalitatief goede opleidingen in deze regio. We hebben concurrentie van Stillem 2 en Feyenerd. Maar concurrentie vind ik niet erg, dat stimuleert alleen maar om beter te zijn dan je concurrentie. Deze verbeteringen zal men niet van de ene op de andere dag zien. Ik verwacht dat we in de loop van het seizoen 2001/2002 de resultaten ervan zullen zien.

Voor volgend seizoen zullen er versterkingen moeten komen. Voor welke posities zullen er versterkingen komen? Hoe gaat u deze versterkingen aantrekken?

Het is niet aan mij om te bepalen voor welke posities er volgend seizoen versterkingen moeten komen. Dat we versterkingen nodig hebben moge duidelijk zijn. We moeten echter wel realistisch zijn dat we geen geld hebben om versterkingen te kopen, we zullen ons moeten begeven op de vrije transfermarkt. Daarnaast zullen we misschien 1 of 2 spelers moeten huren. Dit huren zal noodzakelijk zijn totdat het spelersfonds ons genoeg ruimte geeft om spelers aan te kunnen trekken. Dit fonds moet uiteindelijk een geldstroom van 15 miljoen opleveren. We denken aan dit geld te komen door converteerbare obligaties en certificaten uit te geven. We proberen dan huidige sponsors, die een emotionele band met NAC hebben, en supporters ervoor te interesseren. Sponsors hebben, in tegenstelling tot wat supporters denken, wel een emotionele band met de club. Als je kijkt bij NAC wat je aan sponsors hebt lopen die met de club verbonden zijn, dan kan ik daar niets anders dan respect voor hebben.

Een stelling: De nieuwe NAC-trainer wordt het bewijs of het NAC menens is met het nieuwe beleidsplan, of het een trainer is die het voetbal voorstaat wat NAC-supporters graag zien.

Een goede stelling, die goed geformuleerd is. Maar het leuke is; ga het maar eens invullen als supporter zijnde. Ik ken een aantal namen die onder de supporters circuleren en een aantal die intern rondgaan. Een aantal namen kunnen dezelfde zijn, maar andere namen ook weer niet. Er is niemand die je vantevoren de garantie geeft dat die trainer die je binnenhaalt garantie is voor succes. Ervaring in het trainersgilde is geen garantie voor succes. De kans dat van Hanegem hier volgend seizoen zit? Daar kan ik geen zinnig woord over zeggen en daar zal ik ook geen zinnig woord over zeggen.

Wat wilt u tot slot tegen de NAC-supporters zeggen?

Ik wil graag besluiten met het bedanken van de NAC-supporters. Het is klasse hoe jullie ons het afgelopen seizoen gesteund hebben. Ik hoop dat jullie steun het volgend seizoen hetzelfde zal zijn of zelfs massaler. Vanuit vele hoeken hoor ik dat er heel veel respect bestaat dat er bij Toto-divisiewedstrijden tegen, of zelfs over, de 10.000 man op de tribunes zitten en dat er zo veel supporters mee naar uitwedstrijden meegaan. Volgend seizoen zullen we jullie steun hard nodig hebben.

Meneer Oltmans, bedankt voor dit interview en succes komend seizoen!

Martijn

Copyright 2003 - 2021 by Martijn Mureau, all rights reserved. For use of this website, please refer to the pro-claimer